Kontakt

Klub Sportowy "ZKS Unia" Tarnów

ul. Traugutta 5a 33-100 Tarnów Sekretariat Klubu czynny w każdy wtorek i czwartek w godzinach 9 - 17 biuro@zksunia.tarnow.pl www zksunia.tarnow.pl Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000011335 REGON: 85001648300000, NIP: 8730006752 Łącki Bank Spółdzielczy 50 8805 0009 0026 1472 2000 0010