Zarząd


Prezes

Szklarz Artur

Rada klubu


Prezes rady klubu

Matyjewicz Tomasz


Członek rady klubu

Bartkowski Bronisław


Członek rady klubu

Olchawa Renata


Członek rady klubu

Bączek Miłosz


Sekretarz rady klubu

Gumuła Pilus Patrycja